видео

РАКЪТ – ХИПОТЕЗАТА ЗА ГЪБИЧКИТЕ

Видеото по-долу съдържа допълнителна информация и анимации за лечението с натриев бикарбонат.

Филмът „Ракът – забранените лечения

Това е заключителната глава от филма “Ракът – забранените лечения”, качен в luogocomune.net.

Luogocomune е уеб сайт за новини и коментари, който ежедневно публикува новини от цял свят с подробен коментар и принос от потребителите си, които са сериозна алтернатива на преобладаващата информация по въпроса.

Когато сте изправени пред най-належащия съвременен медицински проблем, рака, първото нещо, което трябва да направите, е да признаете, че все още не се знае истинската причина за него. Макар че се лекува по различни начини от официалната и алтернативната медицина, все още съществува загадка около  истинския процес, който води до образуването му.

Поради това опитът за преодоляването на настоящата безизходица трябва да задължително да мине през две отделни фази: критична, която да изложи  настоящите ограничения на онкологията, и конструктивна, способна да предложи терапевтична система, основана на нова теоретична отправна гледна точка.

В съгласие с най-новата формулировка на научната философия, която предлага контра-индуктивен подход, когато е невъзможно да се намери решение с концептуалните общоприети инструменти, се появява само една логическа формулировка, тоест да се откажем от онкологичния принцип, който приема, че ракът се генерира от клетъчна репродуктивна аномалия.

Но ако основната хипотеза на клетъчната репродуктивна аномалия се постави под въпрос, става ясно, че всички теории, основани на тази хипотеза, имат неизбежни пропуски. Следователно, както авто-имунологичния процес, при който  механизмите на организма за отбрана срещу външни агенти обръщат своя разрушителен капацитет срещу вътрешни съставни части на тялото, така и аномалията на генетичната структура, която участва в развитието на авто-унищожаването, са неизбежно непригодни.